Do you want to experience really pleasant procedure?

Life is sometime better, sometime is worse. The important thing is to know, how you can improve your life. There are ...

Jak vycházet s rodiči, když jsme dospělí a bydlíme ve společném domě?

Člověk je tvor sociální a potřebuje kontakt s ostatními lidmi. Když jsme malí, pomalu se utváří vztah ...

Pronájem dodávky vám vše usnadní

Jen málokdo vlastní dodávku, kterou by mohl použít v případě stěhování nebo třeba převozu materiálů. ...

Sociálně-patologické jevy popsané pro laiky aneb Jsou obavy na místě?

Úvod Nejprve je nutno si vysvětlit základní myšlenku. Sociologie má počátky již v antice, jako věda ...