Technologická příprava by měla mít určitá pravidla

S výrobou razítek si lidé nedělají až tak těžkou hlavu. Stačí jen pár řádků s důležitými informacemi a maximálně logo a pohoda jazz. Jenomže i zde je třeba určitá technologická příprava. Například podklady by měli být ve vektorizované podobě a nikoli v bitové mapě nebo dokonce v rastru, což je samozřejmě zcela nepřijatelné.

Pozor na nereprodukovatelné logo a písmo

Další problém je složité logo nebo písmo, které je natolik jemné, že je v podstatě nereprodukovatelné. Až budete zadávat zakázku grafikovi, poznáte zda se jedná o odborníka, dokáže-li připravit takové firemní podklady, které budou nejen hezké, ale především použitelné. To znamená například více variant loga, jeden druh na razítka, druhý pro složité tiskoviny.