Do you want to experience really pleasant procedure?

Life is sometime better, sometime is worse. The important thing is to know, how you can improve your life. There are ...

Jak vycházet s rodiči, když jsme dospělí a bydlíme ve společném domě?

Člověk je tvor sociální a potřebuje kontakt s ostatními lidmi. Když jsme malí, pomalu se utváří vztah ...

Sociálně-patologické jevy popsané pro laiky aneb Jsou obavy na místě?

Úvod Nejprve je nutno si vysvětlit základní myšlenku. Sociologie má počátky již v antice, jako věda ...

Očekávání

Za prvé je důležité si říci, co očekáváte od toho setkání. Chcete se s mužem vyspat ihned, nebo vám, jde ...

Ideální hmotnost

Pro spoustu lidí, především žen, patří mezi každodenní ranní zvyky, stoupnout si na váhu. Tento zvyk je ...

Korejská hudební scéna

Asijská hudba je pro Evropu občas neznámá. V Koreji je nejrozšířenější a neznámější korejský pop. ...