Jak vycházet s rodiči, když jsme dospělí a bydlíme ve společném domě?

Člověk je tvor sociální a potřebuje kontakt s ostatními lidmi. Když jsme malí, pomalu se utváří vztah ...

Sociálně-patologické jevy popsané pro laiky aneb Jsou obavy na místě?

Úvod Nejprve je nutno si vysvětlit základní myšlenku. Sociologie má počátky již v antice, jako věda ...

Ideální hmotnost

Pro spoustu lidí, především žen, patří mezi každodenní ranní zvyky, stoupnout si na váhu. Tento zvyk je ...

Korejská hudební scéna

Asijská hudba je pro Evropu občas neznámá. V Koreji je nejrozšířenější a neznámější korejský pop. ...

Pod jednou střechou

Ať budete žít v domě, na chatě nebo bytě, ve městě nebo na vesnici, vždy bude důležité, aby to bylo ...

Co udělat před zkouškou, abyste uspěli?

Navštěvování přednášek během semestru a sbírání informací na jednotlivých hodinách bohužel nestačí. Je ...