Ideální hmotnost

0 Comments

Pro spoustu lidí, především žen, patří mezi každodenní ranní zvyky, stoupnout si na váhu. Tento zvyk je často projevem snahy zhubnout (eventuálně přibrat) na požadovanou hmotnost, nebo si svou váhu udržet.


silná žena
Samotná váha člověka nepatří až tak k důležitým ukazatelům. Jedná se spíše o orientačního ukazatele. Váha nevypovídá nic o stavbě těla. K vyvození vypovídajících ukazatelů bychom museli znát detailnější analýzu těla. Především zastoupení tuku a podíl kosterní svaloviny. Postavíme-li vedle sebe dvě stejně vysoké a stejně vážící osoby, nemusí vypadat vůbec stejně. Jedna osoba může vypadat, lidově řečeno, oplácaně, druhá s pěkně vyrýsovanými svaly. Vychází to ze situace, že kilo svalů váží stejně jako kilo tuku, ale velký rozdíl je v jejich objemu, který je u tuku větší.


 velké kalhoty


Jedním z dalších pouze orientačních ukazatelů je index tělesné hmotnosti, tzv. Body mass index (BMI). Vypočítá se váha děleno výška na druhou. Je jedním z indikátorů podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy či obezity. Výpočet však vůbec nezohledňuje nezbytné okolnosti, jako je například věk, pohlaví nebo stavba těla.


 


Důležitějším ukazatelem je vlastní pocit. Nelze určit správnou váhu. Svému tělu musíme umět naslouchat, vnímat jestli se v dané hmotnosti cítíme stabilně. Někdy se stává, že když člověk přibere, tak si „obalí nervy“ a je stabilnější. Přesně opačně může působit výrazné zhubnutí, po kterém se člověk může křehce a emočně nestabilně. Cítit se dobře je základem, neboť zdravá psychika podporuje tělo i po jeho fyzické stránce.


 


Pokud však opravdu trváme na číslech, řešením je chytrá váha, která měří hodnoty tuku, svalů a vody. Důležité je mít na paměti, že s přibývajícím věkem přibývá i tuku. Oproti mladému věku, ve kterém převažuje svalová hmota. V každém věku je doporučené určité procento tuku, svalů i vody. Proto bychom se měli snažit se co nejvíce přiblížit těmto ideálním hodnotám a nepříliš se soustředit na číslo váhy.