Technika správné evakuace

0 Comments

Technika správné evakuace je nesmírně důležitá v případě, který se v současné době vyskytuje v Evropě. Evakuace je důležitá, aby každý z nás věděl a co má dělat, kam má jít v případě, že se dostane do přímého ohrožení života. Evakuace se nemusí týkat válečného konfliktu, ale i požáru, povodní nebo úniku všelijakých nebezpečných látek.

Evakuace

Na jak dlouho?

Evakuace je ošemetná tím, že nikdy nevíme, na jak dlouho bude potřeba se evakuovat, jestli jen na krátkou dobu v řádu pár dní (např. vyhrožování bombou) nebo jestli bude dlouhodobá (např. povodně, táhnoucí se války).

Jak se evakuovat?

Evakuovat je možné podle několika kritérií na:

 • objektová evakuace (přesun osob z daného objektu čili domu nebo skupiny budov),
 • plošná evakuace (přesun osob z celého města),
 • krátkodobá evakuace,
 • dlouhodobá evakuace,
 • přímá evakuace (přesun evakuovaných osob rovnou do bezpečí),
 • evakuace s ukrýváním (nejdříve se osoby ukryjí v krytech a když je bezpečno, přesunou se na bezpečnější místo),
 • samovolná evakuace (osoby se evakuují po vlastní ose),
 • řízená evakuace (evakuaci řídí vojenské oddíly).

Kdo se musí evakuovat?

Podle zákona o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) mají povinnost se evakuovat všichni, kterých se evakuace týká  a v případě neuposlechnutí hrozí pokuta až 20 000 Kč. Platí tady staré známé rčení neznalost zákona neomlouvá.

Evakuace

Průběh evakuace

Nejprve městský rozhlas vyhlásí evakuaci, pak se všichni, kterých se evakuace týká, přesunou na shromaždiště (předem určené místo) a na tomto shromaždišti se spočítají občané, aby se zjistilo, jestli se evakuovali všichni. Na shromaždišti dostanou občerstvení, případně náhradní oblečení a vyčkají do konce této krátkodobé evakuace. V případě dlouhodobé evakuace je potřeba všem evakuovaným zajistit náhradní ubytování včetně stravování. V případě evakuace je potřeba mít u sebe evakuační zavazadlo.

Evakuační zavazadlo

Tímto zavazadlem může být batoh, kufr případně taška s nezbytnými věcmi potřebnými pro přechodné opuštění domu/bytu. Každá osoba by měla mít své evakuační zavazadlo. Nejvhodnější je ovšem batoh, který umožní mít obě ruce volné a nejméně vhodné je taška do ruky. Evakuační zavazadlo má mít:

 • potraviny (jídlo, pití, ešus),
 • doklady a cennosti,
 • léky, které osoba užívá pravidelně (případně i paralen pro případ bolesti hlavy),
 • hygienické potřeby,
 • oblečení případně karimatka (spací pytel) na přespání,
 • a něco málo pro zábavu (např. kniha nebo pro děti 1 – 2 hračky).

Jak tady vidíme, příruční zavazadlo je nutné pro každého stejně tak, jako to udělali Ukrajinští spoluobčané, kteří utíkají před válkou do bezpečí se svými ratolestmi.