Vzdělání

Co udělat před zkouškou, abyste uspěli?

Navštěvování přednášek během semestru a sbírání informací na jednotlivých hodinách bohužel nestačí. Je ...