Když se rodiče nedohodnou na dětech

0 Comments


Mnoho mladých párů si pořídí dÄ›ti a vůbec si neuvÄ›domují, jaká je to prostÄ› velká zodpovÄ›dnost. V dneÅ¡ní dobÄ› opravdu je mnoho mladých lidí, kteří se hlavnÄ› spolu rozchází, nerozvádí se, protože prostÄ› už se ani neberou. Ale je opravdu hodnÄ› rozchodů a dneÅ¡ní doba je taková, že prostÄ› je potom tÅ™eba problém s tím, kdo bude mít to dítÄ› v péÄi. Vždycky rozhodnÄ› je pravidlem, že matka má dítÄ› v péÄi. Myslím si, že by to tak mÄ›lo být, protože pokud se ta maminka stará o to dítÄ› každý den 24 hodin dennÄ›, tak je prostÄ› zaruÄené, že musí mít to dítÄ› v péÄi, protože prostÄ› nelze odtrhávat tak malé dítÄ› od matky, pokud je hlavnÄ› to dítÄ› mladšího vÄ›ku. Ale samozÅ™ejmÄ› jsou potom komplikace, tÅ™eba s tím partnerem, že se nedokážou domluvit, dohodnout.
Láska
A sociálka je potom posílá tÅ™eba na nÄ›jaké terapie a podobnÄ›. SamozÅ™ejmÄ› potom je to takové nároÄné, protože pokud se nedokážou dva lidé dospÄ›lí domluvit, tak to samozÅ™ejmÄ› nejvíc odnáší ty dÄ›ti. Ty dÄ›ti to musí nÄ›jakým způsobem snášet vytrpÄ›t než prostÄ› budou plnoletí, než prostÄ› si půjdou po své cestÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, bohužel, nedá se nic dÄ›lat, protože opravdu se může stát, že doma může docházet k fyzickému a psychickému násilí toho rodiÄe. Tak tím prostÄ› je lepší, když ti dva spolu nejsou, než aby to dítÄ› tÅ™eba trápili v té jedné domácnosti.
Láska
Takže urÄitÄ› si myslím, že každý prostÄ› má právo se rozhodnout a každý ví, jak žije. A pokud opravdu žijete tÅ™eba s tím partnerem, partnerkou nÄ›jak Å¡patnÄ›, tak je opravdu lepší se rozejít, aÅ¥ už ty dÄ›ti máte nebo nemáte, protože pokud budete spolu a budete každý den v hádkách, tak to není dobré pro dítÄ›. Takže rozhodnÄ› je tÅ™eba nejlépe se odstÄ›hovat a žít každý zvlášť a prostÄ› si to dítÄ› mezi sebou střídat, než aby docházelo k vÄ›tším konfliktům, než by mÄ›lo prostÄ› dojít. Takže urÄitÄ› vždy najít nÄ›jaké dobré Å™eÅ¡ení, které má nÄ›jakou souvislost.