Sociálně-patologické jevy popsané pro laiky aneb Jsou obavy na místě?

0 Comments

Úvod
Nejprve je nutno si vysvětlit základní myšlenku. Sociologie má počátky již v antice, jako věda však vzniká až v polovině 19. století, v době, kdy se radikálně mění civilizace a začínají se také objevovat moderní „sociálně-patologické jevy“, které mimo jiné zkoumá, jsou to jevy ohrožující společnost či její členy, a to až do takové míry, že společnost či její část mohou rozvrátit.
Nyní si představíme několik těchto jevů ze současného světa.
 jaderná válka

  1. Kriminalita

Nejširší jev. Zde patří veškerá kriminální činnost v každém státě na světě, ačkoliv je někde kriminalita vyšší než někde jinde, nenajdete stát, kde by byla nulová. Může se zdát, že jde o přirozenou součást nás, uznávají to i sociologové, nicméně v dobách rozsáhlých amnestií může kriminalita raketově narůst během jedné noci, při vnitrostátní politické nestabilitě mají některé skupiny tendenci vyvolat anarchii a netřeba chodit do extrémů, vždyť i v dobách míru se až do vysokých míst dostává nešvar, který může ovlivnit ledacos – úplatky a korupce. V konečném důsledku může společnost ovlivnit i velké množství kapsářů.  
 

  1. Rasismus, xenofobie a extremismus

Poslední dobou velmi diskutovaná témata. Zejména vlivem imigračních krizí v Evropě se čas od času dostávají k pomyslným řečnickým pultíkům lidstva i tací, kteří by měli být daleko od nich – KKK, neonacisté či antisemité. Ani Norimberský tribunál roku 1946, ani potlačování rasových nepokojů proti Afroameričanům v USA, ani neustálé apelování na podporu rasové i náboženské snášenlivosti a respektu nedovede lidi ke klidu. Každý si musí uvědomit sám, že ten druhý svou víru nezmění kvůli nesouhlasu okolí a že barvu, s jakou se narodil, nezmění.
 lidé na demonstraci

  1. Drogové závislosti

I takzvané domestikované drogy (káva, tabák, alkohol) dělají společnosti vrásky, jak se říká, ovšem teď je řeč spíše o „tradičních“ drogách jako je marihuana, LSD, kokain a další. Kromě toho že tyto drogy mají na svědomí tisíce převážně mladých životů ročně, k sociálně-patologickým jevům patří i způsob získávání těchto drog – výroba a dealerství, pro někoho byznys, pro stát jeden z největších soupeřů. Drogy a narkomani zde však jsou spousty let a jde o jeden z oněch nevymazatelných sociálně-patologických jevů, jejichž projevy lze jen mírnit.
 

  1. Chudoba a nezaměstnanost

To jsou fenomény dnešního, převážně kapitalistického, světa, které mohou zasáhnout kohokoliv z nás. Prevence? Asi žádná. Krach podniku či velké propouštění z práce kvůli „špatné ekonomice“ my, obyčejní smrtelníci, neovlivníme. Řešení tohoto sociálně-patologického jevu je na bedrech těch, kteří jsou nad námi, jak v podnicích, tak ve vládě.
 
Za sociálně-patologické jevy se dále považuje například netolismus, prostituce či šikana, budeme-li však brát v potaz i více „lokální“ problémy, výčet bude velmi široký. Obecně jde o problémy s různou mírou vážnosti, u všech je však nutno předcházet extrémům, které by za následek měly to, co zde bylo naposledy ve starověku – rozpad společnosti vlivem sociálně-patologických jevů.