Trvalé následky

0 Comments

Trvalý následek (nejčastěji úrazu), je stav, který se i přes veškerou léčbu či rehabilitace, nemění. Na prohlášení, že se jedná o trvalé následky, je třeba minimálně jeden rok po skončení léčby a zdravotní stav postižené osoby musí zcela bezpochybně prokazovat doživotní trvalé následky.

Trvalé následky

Trvalé následky jsou jeden z mnoha důvodů proč se vyplatí mít sjednané pojištění a neotálet s nahlášením pojistné události. Jak se trvalé následky vyplácejí? O plnění pojištění trvalých následků musíte sami požádat, obvykle i po 2 až 3 letech po pojistné události. Výpočet plnění se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Dále v přílohách jsou uvedeny jednotlivé sazby bodového ohodnocení trvalých následků. Většina pojišťoven má svůj systém posuzování události a největší váhu má posudek specializovaného lékaře. Ti většinou mívají s pojišťovnou uzavřenou smlouvu o spolupráci. Pojišťovna vyplácí procento ze sjednané částky pro trvalé následky dle oceňovacích tabulek. Při sjednání pojištění si volíte buď násobky pojistné částky. Nebo některé pojišťovny mají na výběr mezi lineárním a progresivním plněním.

Rozdíl mezi lineárním a progresivním plněním

Pro začátek je důležité si ujasnit, že pojistná částka je strop který pojišťovna při plnění vyplatí.

Lineární plnění je, když máte sjednanou pojistnou částku na milion a Váš úraz byl ohodnocen 30% tělesného poškození (dle tabulek dané pojišťovny), tudíž pojistné plnění bude 300 000,-

Kdežto progresivní plnění se ještě znásobí. Dále by přiklad pokračoval takto. Daná pojišťovna při rozsahu 25% – 50% tělesného poškození počítá s trojnásobnou progresí. Tudíž 300 000 * 3 = 900 000,-. To ale také znamená vyšší pojistné, tedy částku, kterou měsíčně platíte.

výpočet pojištění

Důležité je také dát si pozor jaké trvalé následky máte ve smlouvě sjednané. Rozlišují se totiž trvalé následky úrazu a trvalé následky nemoci. Také není od věci každých pár let smlouvu o pojištění prokonzultovat se svým poradcem, jelikož se vaše životní situace mění, a je důležité mít správně nastavené pojistné limity.

Pokud ohledně čehokoli tápete můžete využít online poradny.