Společnosti

Sociálně-patologické jevy popsané pro laiky aneb Jsou obavy na místě?

Úvod Nejprve je nutno si vysvětlit základní myšlenku. Sociologie má počátky již v antice, jako věda ...

Poradíme si za každé situace

Po ukončení druhé světové války byla naše země zbídačená a pobořená. Nastaly roky oprav a stavění, kdy ...