Společnosti

Sociálně-patologické jevy popsané pro laiky aneb Jsou obavy na místě?

Úvod Nejprve je nutno si vysvětlit základní myšlenku. Sociologie má počátky již v antice, jako věda ...

Poradíme si za každé situace

Po ukončení druhé světové války byla naše země zbídačená a pobořená. Nastaly roky oprav a stavění, kdy ...

Ženská móda v minulém století

Historie odívání je opravdu pestrá. A nejinak tomu bylo ve 20. Století, kdy na území Evropy proběhly dvě ...

Jsou velké, ale nezabírají žádný prostor

Máte pocit, že si doma už s ostatními rodinnými příslušníky doslova šlapete po tělech? To nejste ani ...