Topidla na naftu

Moderní topidla fungující na naftu mohou být různých typů. U přímého spalování dochází k úniku nejen tepla, ale i zplodin do vytápěného prostoru. Je tedy nutné správné větrání. Při spalování se rovněž odčerpává kyslík, a ten je třeba větráním zajistit. V prostoru, kde není správné větrání, nemohou být lidé ani zvířata. Toto vytápění se hodí třeba do průmyslových objektů, hal nebo hrubých staveb.

Nepřímé spalování

U nepřímého spalování je ta výhoda, žetopidla mají komín pro odvod spalin. Škodlivé produkty spalování se tak nedostávají do místnosti spolu s ohřátým vzduchem. Spalování probíhá v oddělené komoře topení. Toto spalování je tak pro ovzduší v místnosti čisté, a mohou se zde vyskytovat osoby nebo zvířata bez rizika otravy nebo poškození zdraví.